NAJNOWSZE

Co dalej z niszczejącym budynkiem po byłej siedzibie PSP w Śremie?

Jeden z czytelników prosił mnie o zainteresowanie się tematem „niszczejącego i nawiedzanego przez bezdomnych” budynku po byłej siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie.

Dziś otrzymałem odpowiedź w tej sprawie od Pani Julii Projs z Pionu Komunikacji Społecznej i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie. Może napawać ona optymizmem zwłaszcza osoby nie posiadające własnego mieszkania:

„W odniesieniu do nieruchomości przy ul. Farnej, będącej własnością Skarbu Państwa /wcześniej we władaniu PPSP/ kluczowym jest fakt, iż gmina od dłuższego czasu zabiega o nabycie prawa własności tej nieruchomości.

Planowane nabycie nieruchomości związane było w pierwszej kolejności z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja kompleksu budynków dawnej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie celem utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej Stare Miasto”, które zgłoszone zostało do WRPO w kwietniu 2018 roku. Realizacja zadania zakłada przebudowę i modernizację kompleksu budynków dawnej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej Stare Miasto. Śremski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz podmioty ekonomii społecznej zyskają dostęp do infrastruktury i miejsca, w którym będą mogły w sposób efektywny i profesjonalny realizować swoje zadania statutowe z zakresu wsparcia rozwoju społeczności lokalnej.

Wniosek gminy, mimo pozytywnej opinii, nie uzyskał dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych.

Obecnie to zamierzenie inwestycyjne objęte jest wnioskiem o dofinasowanie skierowanym do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niezależnie od wyżej opisanych działań opracowany został alternatywny program wykorzystania nieruchomości na cele mieszkaniowe,  zakładający możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej w ramach programu Mieszkanie+ lub systemu budownictwa społecznego. Zgodnie z założeniem inwestycję realizować ma Śremskie TBS Sp. z o.o.

Na potrzeby przygotowania do realizacji tego programu gmina Śrem wystąpiła do Starosty Śremskiego, który reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, o przekazanie przedmiotowej nieruchomości drogą darowizny na własność gminy Śrem. Postępowanie w tej sprawie się toczy. Gmina Śrem jest obecnie podmiotem władającym nieruchomością na podstawie zawartej ze Skarbem Państwa umowy użyczenia.”

 

 

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *