NAJNOWSZE

Mieszkańcy Pinki i Mszczyczyna mają szczęście w nieszczęściu…

Poseł od Kukiza – Jarosław Sachajko – złożył zapytanie do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie potencjalnych nadużyć związanych z hodowlą bydła w miejscowościach Mszczyczyn i Pinka oraz chęci rozbudowy tych obiektów:

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęły pisma świadczące o potencjalnych nadużyciach związanych z hodowlą bydła w miejscowościach Mszczyczyn oraz Pinka w gminie Dolsk oraz o próbie zalegalizowania nadmiernego zdaniem piszących obłożenia w hodowli. Temat poruszony powyżej, znalazł się również w głównych wiadomościach lokalnych mediów, co również uprawdopodobnia informacje w przekazanych materiałach(…)

Pan poseł prosi o:

  1. Zbadanie sprawy wydania Opinii znak sprawy ON-NS.9011.18.8.22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. wydanej przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Śremie, jednocześnie wskazując nieścisłości sanitarne w powyższej hodowli wnoszę o wskazanie liczby kontroli sanitarnej powyższych gospodarstw – chodzi o dbałość i merytoryczne uzasadnienie wydanej Opinii Sanitarnej.
  2. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie ustaleń dotyczących realizacji projektowanego przedsięwzięcia pomiędzy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Zakład Gospodarki Komunalnej w gminie Dolsk, w zakresie wydania POSTANOWIENIA oznaczonego znakiem sprawy PO.RZŚ.4360.36.2022.AO, skoro istnieje duże prawdopodobieństwo, iż rurociąg obsługujący ten teren nie jest wystarczający (przekrój rur) do zaspokojenia tak dużej inwestycji (w przypadku wszystkich trzech lokalizacji).
  3. W związku z wnioskiem o rozbudowę złożonym do tutejszej gminy Dolsk, wszystkich z trzech lokalizacji gospodarstw do lokalnego RDOŚ Leszno przekazano „Raport Oddziaływania na Środowisko”, przygotowany przez firmę na zlecenie inwestora, który budzi wiele wątpliwości (wskaźniki bydła opasowego zamieniono z bydłem mlecznym, a także uwzględniono zbiorniki na gnojowicę naszym zdaniem zbyt małej objętości, wskazano nadproduktywne powierzchnie chowu bydła, a także niepokojącym jest wskaźnik DJP dla każdego ze wskazanych gospodarstw), w związku z powyższym wnosimy o ponowne zbadanie sprawy tym bardziej, że nowe dyrektywy UE już przewidują maksymalne obłożenie gospodarstw na poziomie 1500 DJP).
  4. Proszę o przedstawienie Państwa opinii dotyczące powyższej inwestycji, a także informację zwrotną: Kiedy po raz ostatni WIOŚ Poznań dokonał kontroli bieżącej przedmiotowych gospodarstw?

Mój komentarz: 

To już kolejny parlamentarzysta, który zainteresował się sprawą problemów małych wiosek w gminie Dolsk. Mieszkańcy Pinki i Mszczyczyna mają szczęście w swoim nieszczęściu, że mamy w tej chwili rok wyborczy i jak sądzę kolejni posłowie z innych opcji zainteresują się ich wielkim śmierdzącym problemem.

 

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *