NAJNOWSZE

Nazwa pierwszego w Śremie ronda została nadana w 2005 roku

Nikt nie mówił wówczas głośno ani o pedofili w koście, nikt też nie słyszał o niejasnej roli w Watykanie – kardynała Stanisława Dziwisza.

Pierwsze w historii rondo w Śremie otrzymało nazwę 7 października 2005 roku, wskutek decyzji Rady Miejskiej w Śremie.

Tak brzmiało uzasadnienie owej uchwały:

„Biorąc pod uwagę fakt, iż bieżący rok jest rokiem, w którym cały świat żegnał wielką postać, naszego rodaka Papieża Jana Pawła II oraz jest rokiem obchodów 25 lecia powstania Solidarności, znaczącego wydarzenia w historii Polski, zasadnym jest, aby także w wymiarze lokalnym uhonorować osobę wielkiego Polaka oraz dokonać upamiętnienia tak ważnego wydarzenia historycznego. Obiektami dającymi gwarancję godnego uhonorowania Jana Pawła II oraz powstania Solidarności są: nowe rondo oraz część obecnej ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Jana Kilińskiego do ulicy Gen. Władysława Sikorskiego.

Uwzględniając powyższe proponuje się dokonać zmiany nazwy części ulicy Grunwaldzkiej na „Aleja Solidarności”. Dla nowo wybudowanego ronda, usytuowanego na skrzyżowaniu ulicy Jana Kilińskiego i obecnej ulicy Grunwaldzkiej, proponuje się nadać nazwę „Rondo Jana Pawła II”.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.”

Jak czytamy w protokole z sesji o jednomyślność w tym głosowaniu apelował burmistrz Śremu – Krzysztof Łożyński:

„Jest to wyjątkowy moment, kiedy jest możliwość przedłożenia Radzie Miejskiej w Śremie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grunwaldzkiej oraz nadania nazwy rondu w Śremie. Wszyscy radni znają jakie były z tym komplikacje , ile było wniosków wzajemnie przeciwstawnych, nawet projekt uchwały pierwotnie był inny niż ten, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Jest bardzo głęboko usatysfakcjonowany, że radni osiągnęli konsensus, powszechną zgodę, żeby nadać rondu nazwę Jana Pawła II oraz części ulicy od nowo wybudowanego ronda do skrzyżowania z ulicą Gen. Jana Władysława Sikorskiego nazwę Aleja Solidarności. Zostały daleko zaawansowane prace związane z uwiecznieniem tego faktu. W związku z uroczystą sesją 18 października, Odlewnia jest w trakcie wykonywania pamiątkowej tablicy . Przywieziono kamień, na którym ta tablica ma być umocowana . Jest to wielka chwila, w której te dwa wielkie wydarzenia historyczne w historii Polski XX wieku tj. cała działalność  Papieża Jana Pawła II i działalność Solidarności, zostaną w ten sposób uczczone. Poprosił o uchwalenie projektu uchwały.”

Dwudziestu radnych obecnych na sali jednomyślnie zagłosowało nad tą uchwałą. W sesji nie brała udziału – wówczas szeregowa radna – Katarzyna Sarnowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *