NAJNOWSZE

Chcą „odstrzelić” Romualda Nawrota!

Romuald Nawrot (w czerwonym kółku) to przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk.

 „Królową polowania” jest radna Janina Pawełczyk (w żółtym kółku) i trójka jej kolegów: Andrzej Michałowski, Krystian Mejza i Jarosław Kaczmarek.

Tak radni uzasadniają wniosek o odwołanie przewodniczącego: (…) „Dotychczasowe zachowanie przewodniczącego jest nie do przyjęcia. Złośliwe komentowanie wypowiedzi radnych, ocenianie ich pracy, obrażanie wręcz napastliwy stosunek do radnych mających odmienne zdanie nie sprzyja konsolidacji radnych a wręcz przeciwnie, prowadzi do jeszcze większych podziałów. Takie zachowanie przewodniczącego podważa powagę sprawowania funkcji, godzi w powagę pełnionego stanowiska i pozbawia zaufania niezbędnego do sprawowania tak istotnej funkcji społecznej”.

W środę 26 stycznia po sesji rady (rozpoczyna się o 14.00) dowiemy się czy w Dolsku zmieni się przewodniczący.

Projekt uchwały jest już gotowy.

Oto uzasadnienie:

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może odwołać przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk, radny Romuald Nawrot stracił zaufanie wnioskujących radnych poprzez swoje dotychczasowe chaotyczne prowadzenie sesji, stronniczość, apodyktyczność oraz brak współpracy z radnymi. Zadania jakie spoczywają na przewodniczącym rady wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Przepis art. 19 ust. 2 ustawy mówi: „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”. Przepis ten jednoznacznie kształtuje usługowy charakter funkcji w stosunku do Rady. Przewodniczący Rady nie współpracuje ze wszystkimi radnymi, jawnie lekceważąc wolę wyborców, wykracza poza kompetencje przewodniczącego, posługując się pełnioną funkcją do kreowania własnej polityki. Całokształt działań prowadzonych przez radnego Romualda Nawrota wskazuje nie wypełnia on należycie funkcji przewodniczącego, tj. nie potrafi stanąć ponad podziałami politycznymi w radzie Miasta i Gminy. Styl pracy Przewodniczącego Rady nie sprzyja współpracy radnych, a wręcz przeciwnie, doprowadził do jeszcze większych podziałów i spowodował brak właściwej atmosfery w Radzie Miasta i Gminy Dolsk. Podczas prowadzenia obrad, wystąpienia radnego Romualda Nawrota uchybiają powadze obrad Rady Miasta i Gminy Dolsk. Obraża radnych przez niestosowne komentarze do ich wypowiedzi. Dotyka to również często mieszkańców zabierających głos podczas obrad, w ramach wolnych głosów. Jest napastliwy w stosunku do osób mających odmienne zdanie. Radny Romuald Nawrot nie spełnia także oczekiwań radnych w zakresie zapewnienia opieki prawnej Radzie Miasta i Gminy. Wielokrotnie uchwały prezentowane na sesji zawierały błędy, jak w przypadku uchwały z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, gdzie w § 6 pkt 2 użyto odniesienia do § 4 usr.1, który nie istnieje, a uzasadnienie do uchwały zawiera wiele błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Mając na uwadze dobro gminy Dolsk należy uznać, że dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk przez radnego Romualda Nawrota nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej. Z uwagi na powyższe rozpatrzenie wniosku przez Radę Miasta i Gminy Dolsk staje się konieczne i uzasadnione.

Według mnie Nawrot pozostanie na swoim stanowisku, ale oczywiście mogę się mylić…

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *