NAJNOWSZE

Czy Lech Wałęsa zostanie „Honorowym Obywatelem Śremu”?

Nie będzie żadnych przeszkód, by twórca „Solidarności”, laureat pokojowej nagrody Nobla i były Prezydent Polski otrzymał taki tytuł.

Rada Miejska w Śremie pracuje bowiem nad nowelizacją uchwały w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Śremu”.

W projekcie czytamy m.in.:

„Tytuł „Honorowy Obywatel Śremu” jest wyrazem szczególnego uhonorowania za godną najwyższego uznania działalność na rzecz gminy we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł otrzymują osoby o uznanym autorytecie moralnym za całokształt dokonań oraz postawę życiową, która może stanowić wzór do naśladowania dla mieszkańców gminy Śrem. Uchwała szczegółowo określa zasady nadania tytułu oraz przywileje, które otrzymuje Honorowy Obywatel Śremu”.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały:

„Tytuł może być nadawany żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, bez względu na ich miejsce zamieszkania.”

Oczywistym jest, że Lech Wałęsa spełnia wszystkie te kryteria i może być wzorcem do naśladowania przez mieszkańców naszego miasta. 

Też tak uważacie? 

Zdjęcie: Twitter burmistrza Śremu – Adama Lewandowskiego – wpis z dnia 3 września 2014 roku: „Forum Ekonomiczne w Krynicy to goście ważni, merytoryczni i szczególni!! Oto przykład!! Wiele racji w jego słowach.”

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

9 Komentarzy

 1. Johnny

  Dzisiaj historia zatoczyła koło i Polska ponownie stała się niepraworządnym krajem o zapędach totalitarnych z mafijnymi strukturami państwa.Na przykładzie naszego dyżurnego trola ŚKP widzimy jak zbierane są haki ulubiona broń Kaczystów. Dowiedziałem się m.in.o nożowniku Lechu,o bandziorach w rodzinie itp. Dzisiaj wiarygodność instytucji rządowych i innych nominatów partyjnych obsadzonych przez PiSowskich klakierów jest równa zeru,więc powoływanie się na partyjnych historyków nie jest najlepszym posunięciem i źródłem informacji. Być może Wałęsa jako młody bezrobotny elektryk bez prawa zatrudnienia, podpisał zobowiązanie do współpracy z SB po wydarzeniach grudnia 1970 roku,ale późniejsza jego działalność i postawa udowodniła jakim naprawdę jest człowiekiem i jakie są jego ideały. Dzisiaj pod rządami obecnej władzy tak wściekle atakującej L.Wałesę a gloryfikujących klakierów,prostytutki polityczne i innych sprzedawczyków ślepo posłusznych i uległych linii partii widać jakie wartości są promowane.
  Już nie mogę się doczekać by zobaczyć jaki zagłosują nasi śremscy radni….

 2. JAN

  Moje przemyślenia w tematach :

  1. Historia najnowsza , a uchwała gminy w sprawie Wałęsy.

  Jak wiadomo historycy mogą pracować wyłącznie w oparciu o dokumenty.
  Myślę , że Rada Miasta działając w imieniu społeczności Śremu , powinna
  również pochylić się nad nimi , zanim podejmie jakąkolwiek decyzję.
  Bo ignorując dostępne informacje , może narazić się na uzasadnioną krytykę .
  Na stronie Wikipedii ” Lech Wałęsa . Przyczynek do biografii ” można znaleźć
  dużo informacji na temat byłego prezydenta.
  Potwierdzeniem tych informacji jest oświadczenie IPN ze stycznia 2017 r.
  po dokładnej analizie 158-u dokumentów znalezionych w domy Kiszczaka.
  Mowa o napisanym własnoręcznie przez Wałęsę zobowiązaniu do współpracy
  z 21 grudnia 1970 r. , oraz 17-u własnoręcznie napisanych pokwitowaniach
  odbioru pieniędzy za donoszenie na kolegów z pracy. / na kwotę 11,700 zł. /.
  Całą ohydę postępowania Wałęsy widać w 29-ciu własnoręcznie napisanych
  przez niego donosach na kolegów stoczniowców.
  Ponieważ nie można zmusić nikogo do pisania donosów należy przyjąć , że
  Wałęsa pisał je wyłącznie dla pieniędzy.
  Instytut Sehna w Krakowie potwierdził oryginalne pismo Wałęsy.
  Są to więc twarde dokumenty świadczące o donosicielstwie ” Bolka „.
  Zasadne jest pytanie , czy taki ” autorytet moralny ” jest godny naśladowania
  przez kogokolwiek ? Moim zdaniem nie.
  A jednak Rada Miasta rozważa możliwość uhonorowania tego człowieka , co
  może budzić wątpliwości dotyczące jej intencji.

  2. Nobel dla Wałęsy.
  Jak większość członków NSZZ Solidarność głosowałem na Wałęsę we
  wszystkich możliwych wyborach. Gdyby wtedy było wiadomo , że jest
  płatnym kapusiem donoszącym na kolegów , na pewno nie zostałby
  przywódcą Związku i tym bardziej prezydentem.
  Komitet noblowski również nie był świadomy tego , że Wałęsa to ” Bolek „.
  Pokojową nagrodę otrzymał ten , kogo postrzegano jako przywódcę
  Solidarności. Tej decyzji zmienić już nie można.
  Ale obecnie budowanie na tym Noblu czegokolwiek jest błędem ,
  popełnianym wobec przyszłych pokoleń.
  Skoro płatnego kapusia i zdrajcę stawimy za wzór do naśladowania
  dla młodzieży , to nie dziwmy się że mamy młodzież zmaterializowaną i
  bezideową.

  3. Motywacje Rady Miasta Śrem .
  Ze strony tytułowej wynika , ze radni nowelizują uchwałę dotyczącą warunków
  jakie powinien spełnić kandydat , którego Rada chce wyróżnić jako
  Honorowego Obywatela Śremu tak , aby mógł nim zostać Lech Wałęsa .
  Bardzo nieładnie to wygląda , ale powstrzymam się od komentarza bo
  być może nieprecyzyjny jest tekst na stronie tytułowej.
  Mówi on o trzech warunkach i Wałęsa żadnego z nich nie spełnia ,co
  gołym okiem widać.
  Z drugiej strony zachodnia prasa hołubiąca dawniej Wałęsę , zaczyna
  pisać o jego udokumentowanym , płatnym donosicielstwie.
  W tej sytuacji Honorowe Obywatelstwo Śremu dla Wałęsy wygląda trochę
  jak roztaczanie nad nim parasola ochronnego.
  Niepotrzebnie , gdyż ” Bolkowi ” nic już nie pomoże.
  Natomiast może wpłynąć negatywnie na opinię o śremskiej Radzie Miasta.

 3. Johnny

  ,,Psy szczekają karawana jedzie dalej” Prostytucja polityczna w Polsce stała się tak powszechna,że nic już nikogo nie dziwi,kałuża stał się symbolem tego zjawiska,a Wałesa stał się symbolem przemian ustrojowych w Polsce i na świecie Amen.Dziś na nowo próbuje się pisać historie,gloryfikując bohaterów którzy prawie przespali cały stan wojenny,którzy nigdy nie ponieśli żadnego ryzyka,by Polska wyzwoliła się z objęć ZSRR. Nie jestem fanem L.Wałęsy,ale miejsce w ŚWIATOWEJ historii już ma zapewnione i nie miał bym nic przeciwko gdyby miasto go uhonorowało a to czy śremscy radni ulegną PiSowskiej nagonce to pozostawiam w ich decyzji. Niech sobie odpowiedzą na pytanie:Kto by poprowadził SOLIDARNOŚĆ i wszysko co by nastopiło po 1989r gdyby nie L.Wałesa.
  Dzisiaj bloger Jan obwinia Wałesę o współudział w śmierci opzycjonistów PRL nazywając Jacka Kuskiego NIEZALEŻMYM DZIENNIKARZEM co radnym Piątkowi i Wojnie nawet by myśl nie przeszło. Ja nie podejrzewam Jana o prostytucje polityczną a raczej o stan umysłu po przedawkowaniu rządowej propagandy.

 4. JAN

  O ile dobrze rozumiem poruszono tutaj temat miłosierdzia wobec L. Wałęsy.
  Wątpię aby Rada Miasta kierowała się tą przesłanką wyróżniając go .
  Natomiast o miłosierdziu samego Wałęsy warto wspomnieć.
  Zgodnie z raportem sejmowej ” komisji Rokity ” z 26 września 1991 r.
  aż 122 działaczy Solidarności , oraz kapelanów związkowych poniosło
  śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach / często poprzedzoną torturami /.
  Np. szef Solidarności Rolników Indywidualnych Piotr Bartoszcze i wielu innych .
  Śmierć ponieśli również księża : Jerzy Popiełuszko , Sylwester Zych , Stefan
  Niedzielak , Roman Kotlarz , Stanisław Suchowolec , Leon Błaszczak i
  Jan Strzelecki.
  Odpowiedzialnością za te zgony Pion Śledczy IPN obciąża
  ” zawiązek zbrojny funkcjonujący przy MSW w Warszawie w latach
  1956 – 1989 „.
  Rodziny ofiar znajdowały zwłoki sowich krewnych podrzucane w różnych
  miejscach , podczas gdy współodpowiedzialny za to W. Jaruzelski
  został pochowany na Powązkach z honorami wojskowymi.
  Wałęsa jest za to częściowo odpowiedzialny , bo jako legendarny
  przywódca Solidarności uwiarygadniał Jaruzelskiego popijając z nim
  herbatkę i występując wspólnie przed kamerami telewizyjnymi.
  Twierdził ,że stary schorowany człowiek wymaga szczególnego traktowania.
  Czym Jaruzelski zasłużył sobie na tak miłosierne traktowanie przez
  Wałęsę , omówię poniżej.
  Natomiast symbolicznego wybaczenia komunistom i pojednania z nimi
  dokonał Wałęsa w 25 rocznicę powstania Solidarności , na którą to
  uroczystość zaprosił Aleksandra Kwaśniewskiego.
  Szkoda , że wcześniej nie zapytał o opinię w tej sprawie rodzin ofiar zbrodni
  komunistycznych / patrz raport „komisji Rokity ” / , bo to oni ponieśli
  najwyższą cenę za wierność idei Solidarności . Rodziny te twierdzą , że
  Wałęsa zdradził wolnościowe ideały Związku. Ja również tak uważam.

  Zgodnie z treścią pytania ze strony tytułowej mamy dyskutować na tematy:
  1. Czy L. Wałęsa wyróżnił się ” godną najwyższego zaufania działalnością
  na rzecz gminy Śrem ” ?
  2. Czy uznajemy go za autorytet moralny ?
  3. Czy „może on stanowić wzór do naśladowania dla mieszkańców Śremu ” ?
  Nad tym debatuje obecnie Rada Gminy , a tutejszy moderator chcąc
  wesprzeć radnych pyta o opinię w tej sprawie blogerów. Więc dyskutujmy.
  Osobiście nie znam godnej zaufania działalności Wałęsy na rzecz gminy Śrem.
  Natomiast potrafię wskazać jego ” zasługi ” na rzecz Solidarności i rozwoju
  gospodarczego i społecznego Polski.
  Największą ” zbrodnią ” Lecha Wałęsy jako prezydenta RP była jego osobista
  inicjatywa i zaangażowanie w obaleniu solidarnościowego rządu Jana Olszewskiego.
  Olszewski deklarował gotowość szybkiego wstąpienia do NATO , rozpoczął
  rozmowy z Rosją , na temat usunięcia jej wojsk z Polski , zaczął
  porządkowanie gospodarki i walkę z układem mafijnym w gospodarce.
  Co najistotniejsze rozpoczął też lustrację elit politycznych na wzór czeski.
  W Czechach prezydent Vaclav Havel odsunął na 10 lat od władzy wszystkich
  którzy mieli kontakty z tamtejszą Bezpieką. Tą drogą odciął wpływ rosyjskich
  służb specjalnych na przemiany ustrojowe w Czechach.
  Lech Wałęsa będąc Prezydentem Polski zrobił dokładnie odwrotnie .
  28 maja 1992 r. Sejm przegłosował poselską uchwałę zobowiązującą szefa
  MSW Antoniego Macierewicza do podania informacji na temat urzędników
  państwowych , senatorów i posłów którzy współpracowali z Bezpieką.
  1 czerwca Prezydent Wałęsa wezwał Macierewicza i przed kamerami
  telewizyjnymi postraszył zwrotem : ” nieprecyzyjne wykonanie uchwały
  lustracyjnej może być bardzo wielkim nieszczęściem dla Polski „.
  Rano 4 czerwca Macierewicz wykonał jednak uchwałę sejmową i przekazał
  szefom klubów parlamentarnych listę z nazwiskami posłów , senatorów i
  członków rządu , o których znaleziono informacje w archiwach MSW.
  Drugą listę z nazwiskami Wałęsy i Chrzanowskiego, przekazał prezydentowi i
  marszałkom Sejmu i Senatu , oraz prezesom Sądu Najwyższego i Trybunału
  Konstytucyjnego. W południe Wałęsa wystosował oświadczenie do PAP ,,
  w którym przyznał się , ze w grudniu 1970 r. podpisał trzy ,albo cztery dokumenty.
  Jednak wkrótce oświadczenie zostało wycofane , kolejne zaś było totalną
  krytyką rządu. Kilka godzin później Wałęsa przybył do Sejmu .
  Nocą odbyło się spotkanie z szefami klubów parlamentarnych , którzy byli
  już po lekturze ” listy Macierewicza „. Spotkanie to zostało zarejestrowane
  na taśmie VHS . Po kilku latach do nagrania dotarł niezależny dziennikarz
  Jacek Kurski ,który ujawnił je w filmie ” Nocna zmiana ”
  Nocą z 4 na 5 czerwca 1992 r. odwołano rząd Jana Olszewskiego .
  Kluczową rolę w tym odegrał Wałęsa , co przedstawiają kadry filmu :
  Wałęsa mówi na nich – … ” Wy nie wiecie jak daleko oni zaszli.
  Dlatego trzeba ich błyskawicznie. Natychmiast . Dzisiaj „…
  Na to odpowiada Waldemar Pawlak –
  …” Tylko , że to jest trochę gangsterski chwyt „..
  Wałęsa mówi ;
  …” Natychmiast trzeba zablokować tych ludzi , żeby nie przyszli do biura „…

  Tego Wałęsa wyprzeć się już nie może bo cała Polska mogła obejrzeć ten film.
  Tak legendarny przywódca Solidarności obalał komunę , że zamiast z nią
  walczyć obalił własny solidarnościowy rząd. Co było dalej już wiemy.
  Przejęcie całej władzy przez komunistów / L. Miller i A. Kwaśniewski /.
  Złodziejska prywatyzacja banków i całych sektorów przemysłu ciężkiego ,
  lekkiego i przetwórczego . Rozgrabianie majątku narodowego po przez
  uwłaszczanie się komunistycznej nomenklatury.
  Niekończące się afery finansowe poczynając od FOZZ , a kończąc na
  alkoholowej.
  Tak oto Lech Wałęsa przysłużył się Polsce.
  W 2005 r. Krzysztof Wyszkowski napisał :
  … ” Mit Wałęsy jest zwornikiem piramidy kłamstwa , które przygniata
  świadomość społeczną i polityczną Polaków . Ten człowiek pogardzany
  za równo przez Jaruzelskiego i Kiszczaka , jak przez Mazowieckiego i
  Michnika jest przez nich broniony , bo jest im potrzebny do własnego
  przetrwania „…
  I rzeczywiście Jaruzelski z Kiszczakiem nie ponieśli konsekwencji za ,
  swoje zbrodnie na Polakach , dożywając sędziwego wieku w spokoju.
  To Wałęsa im ten spokój zapewniał i będąc prezydentem i później.
  Jego posłuszeństwo i uległość gwarantowały
  ” kwity ” , które znaleziono w domu Kiszczaka po jego śmierci.
  Król okazał się nagi , bo wyszło na jaw jego 40-to letnie ohydne kłamstwo.
  Czy obraz takiego Herosa zamierza promować Rada Gminy ?

  Dla mnie Wałęsa nie jest autorytetem moralnym i na pewno nie powinien
  być wzorem do naśladowania dla kogokolwiek.
  A co na ten temat sądzi Rada , zobaczymy.
  Mam nadzieję , że nie okaże się kontynuatorką ” piramidy kłamstwa „.

 5. Johnny

  Lech Wałesa był,jest i pozostanie symbolem przemian ustrojowych w Polsce i żadne ujadanie jego przeciwników tego nie zmieni. Gdzie w tym czasie byli i co robili jego obecnie najwięksi krytycy? Co by zrobili na miejscu L.Wałęsy gdyby wyrzucono ich z pracy,aresztowano pozostawiając bez środków do życia żonę z ośmiorgiem dzieci? Wałęsa wielokrotnie powtarzał o swojej prezydenturze,że rządził jak mu starczyło mądrości,chociaż,,wspieranie lewej nogi uważam” za słuszne ponieważ równowaga powinna być. Dzisiaj pod rządami ludzi którzy tak zaciekle atakują Wałesę,Polska postrzegana jest jako państwo o tendencjach totalitarnych i niedemokratycznych o strukturze mafijnego państwa za co płacimy codziennie ogromną cenę. Nie mam najlepszej opinii o prezydenturze Wałęsy,ale nikt nie może mu zarzucić,że zachowywał się jak pajac czy eunuch na dworze sułtana,że był uzależniony od kogokolwiek.Dzisiaj dyżurny troll Jan,który uważa się za wzór cnót katolickich i wszelakich,spotkanie Wałęsy z Jaruzelskim uważa za hańbę a kilka tygodni wcześniej bazgrolił coś na blogu o miesiącu miłosierdzia,naukach JPII i innych bajkach bo tak niczego z tego nie rozumie jedynie powiela to co rozpowszechnia biuro polityczne PiS. Dzisiaj Śremscy radni powinni zadać sobie pytanie: Gdzie była by Polska gdyby nie Lech Wałęsa?
  ….Jan pewno by reperował swojego trabanta pod blokiem i nie powielał by bzdur….

 6. JAN

  Ludzie ” Solidarności ” ponosili wysoką cenę za lojalność wobec NSZZ i
  samego Wałęsy. Były prześladowania , ” ścieżki zdrowia ” , wyrzucanie
  z pracy i uczelni, a ok. 1 mln. opozycjonistów wyrzucono z Polski .
  Były też porwania i dziwne zgony dokonane przez ” nieznanych sprawców ” ,
  poprzedzane torturami , jak w przypadku Tadeusza Szczepańskiego.
  Były zgony masowe w efekcie strzelania do górników kopalni ” Wujek „.
  Odpowiedzialność za to wszystko ponosił Wojciech Jaruzelski, twórca
  stanu wojennego i późniejszy Prezydent RP.
  Jak legendarny przywódca ” Solidarności ” okazywał lojalność wobec
  swoich ludzi , którzy ponieśli najwyższą cenę za wierność wodzowi ?
  Chodził ” na herbatkę ” do Jaruzelskiego , który miał na rękach krew
  związkowców.
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/632573,lech-walesa-z-wizyta-w-domu-gen-jaruzelskiego.html
  Pytam , czy taką postawę Lecha Wałęsy samorząd Śremu uważa za
  godną naśladowania ?
  Jeżeli taki ” autorytet moralny ” zostanie Honorowym Obywatelem Śremu,
  to Rada Miejska sama o sobie wystawi świadectwo , a zastrzeleni
  górnicy kopalni ” Wujek ” w grobach się poprzewracają.

 7. Anonim

  Pomimo zmasowanej nagonki przez PiSowskie media i klakierów obecnej władzy sowicie opłacanych z publicznych pieniedzy, próbujących zdewaluować zasługi Lecha Wałesy w przemianach jakie nastąpiły po 1989 roku LECH WAŁĘSA JEST I POZOSTANIE symbolem-pomnikiem przemian ustrojowych w Polsce czy komuś to się podoba czy nie. Jak postrzegany jest Wałęsa człowiek-legenda na świecie wystarczy zapoznać się z oznaczeniami i tytułami jakie otrzymał na świecie. Żle oceniam prezydenturę L Wałesy,ale na pewno nie można było mu zarzucić charyzmy charakteru i samodzielności w podejmowaniu decyzji nie był niczyją marionetką lub pajacem uzależniony od jakieś parti .Dzisiaj gloryfikując pseudo bohaterów,o których w latach 80 nikt nie słyszał i nawet SBecja nie wiedziała,że tacy kowboje istnieją:)) Ale dla dyżurnego trola,zakłamanego Jana (wcześniej pisał blogi jako Janina,która bała się zajść w ciąże po szczepieniu na COVID :))) Lech Wałesą to zdrajca przez którego uwłaszczyli się komuniści. Szkoda,że ten żałosny ślepiec nie widzi jak uwłaszczają się i bogacą pomnażają majątki politycy-pajace obecnej władzy.

 8. JAN

  Apropos fotografii ze strony tytułowej :
  30 lat temu wspólna fotografia z L. Wałęsą skutecznie pomagała w
  karierze politycznej . Obecnie po ujawnieniu wszystkich dokumentów
  tw .” Bolaka ” , daje to efekt dokładnie odwrotny.
  Podobnie jest z przywilejami nadawanymi przez samorządy.
  Skoro Rada Miejska Śremu nowelizuje własną uchwałę dotyczącą
  przyznawania tytułu ” Honorowy Obywatel Śremu „, po to aby wyróżnić
  nim L. Wałęsę , to kategorycznie obniża rangę tego wyróżnienia i sama
  o sobie wystawia świadectwo.
  Jest dla mnie oczywistym , że L. Wałęsa nie spełnia żadnych kryteriów
  moralnych , aby być wzorem do naśladowania dla kogokolwiek.
  Zwłaszcza dla młodzieży , której często brakuje wiedzy o tym człowieku.
  Spróbuję naświetlić ten temat :
  Lech Wałęsa w efekcie zbiegu okoliczności został przywódcą potężnego ,
  10 -cio milionowego ruchu społecznego ” Solidarność „.
  Ruchu , który zapoczątkował upadek
  znienawidzonej władzy komunistycznej w Polsce i Europie wschodniej.
  Głosy ludzi Solidarności wywindowały tego niewykształconego elektryka
  do funkcji Prezydenta RP. Polacy zawierzyli Wałęsie , bo w kampanii
  wyborczej obiecywał dokończyć odbieranie władzy komunistom i
  kreował się na uczciwego katolika z wizerunkiem Matki Bożej w marynarce.
  Niestety jako prezydent oficjalnie wspierał komunistów po przez ,/ cytat/ :
  …” konieczność wspierania lewej nogi ” i ostatecznie oddał im władzę –
  Leszkowi Millerowi jako premierowi i A. Kwaśniewskiemu jako prezydentowi
  aż na 2 kadencje. Efektem było uwłaszczenie majątku narodowego przez
  nomenklaturę komunistyczną . Już w 1991 r. Mieczysław Gil , działacz
  opozycyjny i późniejszy poseł stwierdził : … ” Dawna nomenklatura
  komunistyczna roztrwoniła i rozkradła majątek przedsiębiorstw państwowych
  zanim zdołano go zidentyfikować i wycenić według reguł rynkowych „…
  Głównym problemem L. Wałęsy była i jest jego agenturalność , co było
  pochodną większości niepowodzeń w Polsce.
  Najwięcej w tej sprawie mógł powiedzieć Krzysztof Wyszkowski ,
  współtwórca Wolnych Związków Zawodowych , który dobrze znał Wałęsę .
  Oświadczył on , że Wałęsa został zwerbowany do współpracy z Urzędem
  Bezpieczeństwa dnia 29 grudnia 1970 r. Otrzymał numer rejestracyjny
  GD 12535 , a werbującym był kpt. E. Graczyk.
  Oficerem kontrolującym był inspektor M. Aftyka , który napisał :
  ” Bolek ” to osobnik zdyscyplinowany i chętnie współpracujący , a
  wynagrodzenie pobiera bardzo chętnie „.
  Donosy na kolegów z pracy i pokwitowania odbioru za to pieniędzy z
  podpisami Wałęsy przedstawił w 2007 r. historyk IPN Sławomir Cęnckieiwcz
  oraz część prasy niezależnej. Najpełniejszy obraz agenturalnej postawy
  ” Bolka ” przedstawia ” Zapis rozmowy przeprowadzonej 14 listopada 1982 r
  przez płk. Bolesława Klisia i płk. Hipolita Staszaka w gmachu Naczelnej
  Prokuratury Wojskowej w Warszawie ” udostępniony przez Tygodnik
  Katolicko Narodowy ” Głos ” w dniu 24 listopada 2006 r.
  Wałęsa mógł na łamach tego tygodnika odnieść się do tej publikacji.
  Nigdy tego nie zrobił.
  W 2008 r. historycy Sł. Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk ujawnili , że
  Prezydent L. Wałęsa otrzymał z pominięciem kancelarii tajnej i bez
  pokwitowania materiały potwierdzające jego agenturalność.
  Materiały te pochodziły z UOP i dostarczył je Gromosław Czempiński.
  Wałęsa nie oddał dokumentów do UOP , bo myślał , że to jedyny egzemplarz. ,
  Kolejne egzemplarze były , u Kiszczaka i na Łubiance w Moskwie.
  W efekcie tego w kwietniu 1992 r. polski wywiad poinformował Wałęsę , że
  Rosjanie zamierzają użyć jego teczki , w rokowaniach na temat rosyjskich
  baz wojskowych w Polsce. Rosjanie zamierzali opuszczając je stworzyć w
  tym miejscu fikcyjne spółki handlowe kierowane przez wywiad wojskowy GRU.
  Wałęsę zmuszono do tej wersji i gdyby nie ostra interwencja premiera Jana
  Olszewskiego , to do dzisiaj mielibyśmy u nas rosyjskie spółki wywiadowcze.
  L. Wałęsa mógł przyznać się wcześniej do współpracy z Bezpieką i uwolnić
  od szantaży polskich i rosyjskich. Nie zrobił tego , co miało fatalne skutki
  dla polskiej polityki , gospodarki i życia społecznego.
  Trafnie skomentował to Krzysztof Wyszkowski tekstem :
  ” Polacy w swojej większości nie chcą dostrzec związku pomiędzy
  agenturalnością Wałęsy , a rozkradaniem majątku narodowego , mafijnością
  postkomunistycznej nomenklatury , korupcją i manipulacjami mediów .
  Ujawnienie prawdy o Wałęsie doprowadziłoby do ujawnienia prawdy o
  całym obozie ” okrągłostołowej ” Targowicy ” …

  Odpowiedź na pytanie , czy L. Wałęsa spełnia kryteria aby być wzorem do
  naśladowania , jasno pokazuje książka Sławomira Cenckiewcza pt;
  ” Wałęsa człowiek z teczki „. , którą polecam śremskiej Radzie Miasta.
  Wynika z niej , że Lech Wałęsa i jego przyrodni brat Zygmunt byli za młodu
  bandziorami , a Lech dodatkowo nożownikiem. Potwierdzają to mieszkańcy
  Popowa gdzie Wałęsowie mieszkali.
  Lech Wałęsa miał nieślubne dziecko 19 letnią Wandą Lewandowską .
  Był nim urodzony w grudniu 1963 r. syn Grzegorz , którego Wałęsa
  porzucił i zniknął. Dziecko w wieku 4 lat utopiło się.
  Inną ” ciekawostką ” z życia Wałęsy może być jego spotkanie już jako
  Prezydenta z Cecylią Szczepańską , matką zmarłego w dziwnych
  okolicznościach Tadeusza Szczepańskiego.
  Wałęsa wciągnął Tadeusza do WZZ , gdzie roznosił ulotki .Zostali
  przyjaciółmi. 16 stycznia 1980 r. nagle zaginął , a po 2 miesiącach jego
  nagie ciało pokaleczone i z poobcinanymi nogami na wysokości kolan
  wyłowiono z kanału w Gdańsku. Wałęsa uczestniczył w pogrzebie kolegi.
  Gdy został Prezydentem p. Cecylia poprosiła go o pomoc w wyjaśnieniu
  śmierci syna . Wałęsa rozparty w prezydenckim fotelu rozmawiał ze stojącą
  kobietą i powiedział że ” nie pamięta takiego ” i nie kojarzy takiej sprawy.
  Osobiście nie uważam , aby takie postępowanie było wzorem do
  naśladowania dla kogokolwiek.
  Określanie ” uznany autorytet moralny ” na pewno nie pasuje do L. Wałęsy.
  Polecam Radzie Miasta Śrem lekturę powyższej książki przed podjęciem
  uchwały w sprawie L. Wałęsy . Książki , którą Wałęsa chciał zaskarżać w
  sądzie , ale na pewno tego nie zrobi puki żyją świadkowie jego łajdactw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *