NAJNOWSZE

Skargi rodziców na dyrektora “Dwójki” wyssane z palca!

Podczas sesji Rady Miejskiej w Śremie, która odbędzie się 31 stycznia o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego radni będą musieli podjąć uchwałę w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie za bezzasadną. 

Komisja skarg i wniosków rady miejskiej zajmowała się tym problemem na kolejnych swoich posiedzeniach od 4 grudnia ubiegłego roku. 

Sprawa była utajniona, więc opinia publiczna nie mogła się zapoznać z zarzutami, jakie dyrektorowi “Dwójki” postawili skarżący się rodzice.

Komisja przygotowała projekt uchwały, którą będzie musiała zaakceptować rada miejska: 

  • 1. Uznaje się za bezzasadną skargę przekazaną wg. właściwości przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 listopada 2023 r. na działania p. Bogusława Banachowicza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie w części dotyczącej spraw pracowniczych oraz zachowania dyrektora w odniesieniu do rodziców i ich dzieci.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Śremie, zobowiązując ją do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie Mariusz Kociemba

 

Uzasadnienie: 

W dniu 9 listopada 2023 r. do Rady Miejskiej w Śremie została przekazana wg właściwości przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty skarga Rodziców z dnia 6 listopada 2023 r., na działania p. Bogusława Banachowicza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie w części dotyczącej spraw pracowniczych oraz zachowania dyrektora w odniesieniu do rodziców i ich dzieci. Skarżący zarzucili Dyrektorowi niewłaściwe zachowanie w odniesieniu do rodziców i ich dzieci oraz naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie na posiedzeniach w dniu 4 grudnia 2023 r., 19 grudnia 2023 r., 9 stycznia 2024 r. oraz 22 stycznia 2024 r. po zapoznaniu się ze sprawą, oraz po przeprowadzeniu dyskusji, przyjęła stanowisko, iż skargę na Dyrektora należy uznać za bezzasadną (5 głosów „ZA” uznaniem skargi za bezzasadną). 

Nawiązując do zarzutów zawartych w skardze, będących w kompetencji Rady Miejskiej Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie uznała zarzuty za gołosłowne. Skarżący nie przedstawili żadnych dowodów, które potwierdzałyby zarzuty kierowane wobec osoby Dyrektora. Komisja Skarg i Wniosków uznała, że aby uznać skargę za zasadną, potrzebne są dowody, potwierdzające w sposób jednoznaczny okoliczności wskazywane w zarzutach, natomiast w przypadku ich braku, co jest bezsporne, brak jest możliwości uznania skargi za zasadną. Realizując unormowania art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie przedkłada Radzie Miejskiej w Śremie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, proponując jej uznanie za bezzasadne.

Mój komentarz: 

Posiedzenia komisji rady zostały utajnione, więc obecni na sali dziennikarze zostali zeń wyproszeni. Oprócz członków komisji i przewodniczącej rady nikt z pozostałych radnych nie zna więc szczegółów sprawy, nad którą będzie głosować. Podniosą bezkrytycznie ręce w głosowaniu? Czy wzorem komisji utajnią ten punkt obrad? To chyba nie byłoby w porządku? Jak myślicie?

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *