NAJNOWSZE

Śremski Ratusz mówi jak pomóc chorym i bezdomnym kotom…

Dwa tygodnie temu dyskutowaliśmy na naszym forum o chorych i bezdomnych kotach. Zrodziło się wtedy wiele pytań – jak sprawa pomocy tym zwierzętom powinna wyglądać od strony formalno – prawnej.

Wysłałem więc do służb prasowych Urzędu Miejskiego w Śremie pytania. Wczoraj przyszły odpowiedzi. 

Gdzie zgłaszać chore koty wolno bytujące, nie będące kotami powypadkowymi?

“Ranne i chore koty wolno żyjące można zgłaszać w: Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, Urzędzie Miejskim w Śremie (Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej) lub Straży Miejskiej w Śremie.”

Czy wolno bytujący kot – jest uznawany za kota bezdomnego?

“Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.

Definicję i prawa zwierząt wolno żyjących reguluje ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Jak stanowi art. 21 ustawy, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Podstawowym przywilejem takich zwierząt jest prawo do bezpiecznego i godnego życia w miejscu ich bytowania. Oznacza to, że kotów nie wolno przeganiać, wywozić czy wyłapywać. Wszelkie działania, które będą uniemożliwiały zwierzętom swobodny byt w miejscu ich życia, to łamanie prawa.

W stosunku do zwierząt wolno żyjących uregulowano też obowiązki gminy. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma ona obowiązek świadczenia pomocy poprzez opiekę nad wolno żyjącymi kotami. Do ustawowych obowiązków gminy zalicza się między innymi dokarmianie kotów wolno żyjących czy też zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Gmina Śrem realizuje również corocznie fakultatywne zadanie związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolnożyjących bytujących na terenie gminy.

Ustawodawca uregulował też dokładnie, jak należy rozumieć określenie „zwierzę bezdomne”. Według art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt są to: zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Koty wolno żyjące nie mieszczą się w tej definicji, gdyż urodziły się na wolności i nie żyją w zamknięciu. Ich domem jest miejsce, w którym bytuje kocia populacja i mają pełne prawo, żeby się tam znajdować.”

Czy Gmina Śrem ma podpisaną umowę z lekarzem (lekarzami) weterynarii w sprawie leczenia takowych kotów i jaki jest tryb załatwiania ewentualnego leczenia.

“Gmina Śrem ma podpisaną umowę z podmiotem weterynaryjnym na zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego tj. gotowości do świadczenia interwencyjnych działań weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących (dzikich) na terenie gminy Śrem. Przedmiotowa umowa dot. również zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku rannego czy chorego kota wolno żyjącego.

Tryb załatwiania ewentualnego przypadku: zgłoszenia można dokonać przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, Urząd Miejski w Śremie lub Straż Miejską w Śremie.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *